0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

38

[三十八]

[Sanjūhachi]

38

[三十八]

[Sanjūhachi]

38

[三十八]

[Sanjūhachi]

[τριάντα οκτώ]

[triánta oktṓ]

66

[六十六]

[Rokujūroku]

66

[六十六]

[Rokujūroku]

66

[六十六]

[Rokujūroku]

[εξήντα έξι]

[exḗnta éxi]

60

[六十]

[Rokuju-tsu]

60

[六十]

[Rokuju-tsu]

60

[六十]

[Rokuju-tsu]

[εξήντα]

[exḗnta]

27

[二十七]

[Nijūnana]

27

[二十七]

[Nijūnana]

27

[二十七]

[Nijūnana]

[είκοσι επτά]

[eíkosi eptá]
38
[三十八]
[Sanjūhachi]
[τριάντα οκτώ]
[triánta oktṓ]
66
[六十六]
[Rokujūroku]
[εξήντα έξι]
[exḗnta éxi]
60
[六十]
[Rokuju-tsu]
[εξήντα]
[exḗnta]
27
[二十七]
[Nijūnana]
[είκοσι επτά]
[eíkosi eptá]