Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
τελικά
Τελικά, σχεδόν τίποτα δεν παραμένει.
最終的に
最終的にはほとんど何も残っていない。
κάπου
Ένας λαγός έχει κρυφτεί κάπου.
どこかに
ウサギはどこかに隠れています。
κάπως
Ο γάμος τους είναι ακόμα κάπως καλός.
いくらか
彼らの結婚はまだいくらか良い。