Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
αποσύρω
Η πρίζα έχει βγει!
引き抜く
プラグが引き抜かれました!
τυραννώ
Ο αφεντικός μου με τυραννά πάντα.
圧制する
私の上司は常に私を圧制します。
ανταλλάσσω
Ο μηχανικός ανταλλάσσει τα λάστιχα.
交換する
メカニックはタイヤを交換します。