Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
μακρύς
τα μακριά μαλλιά
長い
長い髪
Απαρατήρητος
ένα απαρατήρητο χρώμα
目立たない
目立たない色
ισχυρός
ένας ισχυρός λιοντάρι
強力な
強力なライオン