0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

70

[семьдесят]

[semʹdesyat]

70

[семьдесят]

[semʹdesyat]

70

[семьдесят]

[semʹdesyat]

[εβδομήντα]

[ebdomḗnta]

49

[сорок девять]

[sorok devyatʹ]

49

[сорок девять]

[sorok devyatʹ]

49

[сорок девять]

[sorok devyatʹ]

[σαράντα εννέα]

[saránta ennéa]

83

[восемьдесят три]

[vosemʹdesyat tri]

83

[восемьдесят три]

[vosemʹdesyat tri]

83

[восемьдесят три]

[vosemʹdesyat tri]

[ογδόντα τρία]

[ogdónta tría]

87

[восемьдесят семь]

[vosemʹdesyat semʹ]

87

[восемьдесят семь]

[vosemʹdesyat semʹ]

87

[восемьдесят семь]

[vosemʹdesyat semʹ]

[ογδόντα επτά]

[ogdónta eptá]
70
[семьдесят]
[semʹdesyat]
[εβδομήντα]
[ebdomḗnta]
49
[сорок девять]
[sorok devyatʹ]
[σαράντα εννέα]
[saránta ennéa]
83
[восемьдесят три]
[vosemʹdesyat tri]
[ογδόντα τρία]
[ogdónta tría]
87
[восемьдесят семь]
[vosemʹdesyat semʹ]
[ογδόντα επτά]
[ogdónta eptá]