Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
αγαπητός
τα αγαπητά κατοικίδια
дорогой
дорогие домашние животные
πικάντικος
το πικάντικο τυρί
пряный
пряный сыр
Απαραίτητος
μια απαραίτητη απόλαυση
безусловно
безусловное наслаждение