Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
επιδιώκω
Επιδιώκουν ένα μέλλον μαζί.
стремиться
Они стремятся к совместному будущему.
χαϊδεύω
Χαϊδεύει τον σκύλο της.
гладить
Она гладит свою собаку.
χτυπώ
Χτυπά τη μπάλα πάνω από το δίχτυ.
ударять
Она ударяет мяч через сетку.