Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
ανάμεσα
Το κόκκινο σπίτι είναι μικρότερο και βρίσκεται ανάμεσα.
между
Красный дом меньше и стоит между.
μακριά
Από πάνω, μπορείς να κοιτάξεις μακριά και ευρέως πάνω από τη θάλασσα.
вдали
Сверху можно смотреть вдали на море.
περίπου
Το όνειρο του σπιτιού μου μοιάζει περίπου έτσι.
приблизительно
Мой дом мечты выглядит приблизительно так.