0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

38

[tridsaťosem]

38

[tridsaťosem]

38

[tridsaťosem]

[τριάντα οκτώ]

[triánta oktṓ]

8

[osem]

8

[osem]

8

[osem]

[οκτώ]

[oktṓ]

79

[sedemdesiatdeväť]

79

[sedemdesiatdeväť]

79

[sedemdesiatdeväť]

[εβδομήντα εννέα]

[ebdomḗnta ennéa]

56

[päťdesiatšesť]

56

[päťdesiatšesť]

56

[päťdesiatšesť]

[πενήντα έξι]

[penḗnta éxi]
38
[tridsaťosem]
[τριάντα οκτώ]
[triánta oktṓ]
8
[osem]
[οκτώ]
[oktṓ]
79
[sedemdesiatdeväť]
[εβδομήντα εννέα]
[ebdomḗnta ennéa]
56
[päťdesiatšesť]
[πενήντα έξι]
[penḗnta éxi]