Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
ρεαλιστικός
μια ρεαλιστική υπερβολή
realistický
realistická nadsázka
κουφοκωφάλαλος
το κουφοκωφάλαλο αγόρι
hluchonemý
hluchonemý chlapec
υπομονετικός
η υπομονετική υπεύθυνη
trpezlivý
trpezlivá opatrovateľka