0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

8

[otto]

8

[otto]

8

[otto]

[რვა]

[rva]

54

[cinquantaquattro]

54

[cinquantaquattro]

54

[cinquantaquattro]

[ორმოცდათოთხმეტი]

[ormotsdatotkhmet'i]

36

[trentasei]

36

[trentasei]

36

[trentasei]

[ოცდათექვსმეტი]

[otsdatekvsmet'i]

32

[trentadue]

32

[trentadue]

32

[trentadue]

[ოცდათორმეტი]

[otsdatormet'i]
8
[otto]
[რვა]
[rva]
54
[cinquantaquattro]
[ორმოცდათოთხმეტი]
[ormotsdatotkhmet'i]
36
[trentasei]
[ოცდათექვსმეტი]
[otsdatekvsmet'i]
32
[trentadue]
[ოცდათორმეტი]
[otsdatormet'i]