0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

78

[ሰባ ስምንት]

[seba siminiti]

78

[ሰባ ስምንት]

[seba siminiti]

78

[ሰባ ስምንት]

[seba siminiti]

[shtatёdhjetёetetё]

75

[ሰባ አምስት]

[seba āmisiti]

75

[ሰባ አምስት]

[seba āmisiti]

75

[ሰባ አምስት]

[seba āmisiti]

[shtatёdhjetёepesё]

89

[ሰማንያ ዘጠኝ]

[semaniya zet’enyi]

89

[ሰማንያ ዘጠኝ]

[semaniya zet’enyi]

89

[ሰማንያ ዘጠኝ]

[semaniya zet’enyi]

[tetёdhjetёenёntё]

67

[ስልሳ ሰባት]

[silisa sebati]

67

[ስልሳ ሰባት]

[silisa sebati]

67

[ስልሳ ሰባት]

[silisa sebati]

[gjashtёdhjetёeshtatё]

78
[ሰባ ስምንት]
[seba siminiti]
[shtatёdhjetёetetё]
75
[ሰባ አምስት]
[seba āmisiti]
[shtatёdhjetёepesё]
89
[ሰማንያ ዘጠኝ]
[semaniya zet’enyi]
[tetёdhjetёenёntё]
67
[ስልሳ ሰባት]
[silisa sebati]
[gjashtёdhjetёeshtatё]