Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
i pavlefshëm
një pasaportë e pavlefshme
የማይሰራ
የማይሰራ ፓስፖርት
scheußlich
një aksident i tmerrshëm
በጣም በጣም ክርክርኛ
በጣም በጣም ክርክርኛ አደጋ
privat
jahti privat
ግልጽ
ግልጽ የሆነ መርከብ