0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

48

[сорок вісім]

[sorok visim]

48

[сорок вісім]

[sorok visim]

48

[сорок вісім]

[sorok visim]

[dyzetёetetё]

52

[п’ятдесят два]

[pʺyatdesyat dva]

52

[п’ятдесят два]

[pʺyatdesyat dva]

52

[п’ятдесят два]

[pʺyatdesyat dva]

[pesёdhjetёedy]

70

[сімдесят]

[simdesyat]

70

[сімдесят]

[simdesyat]

70

[сімдесят]

[simdesyat]

[shtatёdhjetё]

21

[двадцять один]

[dvadtsyatʹ odyn]

21

[двадцять один]

[dvadtsyatʹ odyn]

21

[двадцять один]

[dvadtsyatʹ odyn]

[njёzetenjё]

48
[сорок вісім]
[sorok visim]
[dyzetёetetё]
52
[п’ятдесят два]
[pʺyatdesyat dva]
[pesёdhjetёedy]
70
[сімдесят]
[simdesyat]
[shtatёdhjetё]
21
[двадцять один]
[dvadtsyatʹ odyn]
[njёzetenjё]