© Ciaobucarest | Dreamstime.com

Mësoni alfabetin Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Mësoni të lexoni dhe flisni alfabete të huaja në internet. Më shumë se 40 alfabete janë në dispozicion.

Alfabetet janë thelbësore për t’u mësuar nëse doni të lexoni dhe shkruani në gjuhën që po mësoni. Ato ofrojnë informacione të dobishme për tingujt e shkronjave në gjuhë dhe ju ndihmojnë të tingëlloni më natyral kur flisni. Lëvizni poshtë dhe zgjidhni nga mbi 40 alfabete për të filluar të mësoni tani.

sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
a - /ɑ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
b - /b/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
v - /v/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
h - /ɦ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
g - /ɡ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
d - /d/, /dʲ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
e - /ɛ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ye - /jɛ/ or /ʲɛ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
zh - /ʒ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
z - /z/, /zʲ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
y - /ɪ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
i - /i/, /ʲi/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
yi - /ji/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
j - /j/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
k - /k/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
l - /l/, /lʲ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
m - /m/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
n - /n/, /nʲ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
o - /ɔ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
p - /p/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
r - /r/, /rʲ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
s - /s/, /sʲ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
t - /t/, /tʲ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
u - /u/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
f - /f/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
kh - /x/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ts - /t͡s/, /t͡sʲ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ch - /t͡ʃ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
sh - /ʃ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
shch - /ʃt͡ʃ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
′ - /◌ʲ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
yu - /ju/ or /ʲu/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ya - /jɑ/ or /ʲɑ/