0

0

Τέστ ανάγνωσης. Κάνετε κλικ στον αριθμό: [seksogfyrre]

22

[είκοσι δύο]

22

[είκοσι δύο]

22

[είκοσι δύο]

46

[σαράντα έξι]

46

[σαράντα έξι]

46

[σαράντα έξι]

64

[εξήντα τέσσερα]

64

[εξήντα τέσσερα]

64

[εξήντα τέσσερα]

89

[ογδόντα εννέα]

89

[ογδόντα εννέα]

89

[ογδόντα εννέα]

-
22
[toogtyve]
[είκοσι δύο]
[eíkosi dýo]
-
46
[seksogfyrre]
[σαράντα έξι]
[saránta éxi]
-
64
[fireogtres]
[εξήντα τέσσερα]
[exḗnta téssera]
-
89
[niogfirs]
[ογδόντα εννέα]
[ogdónta ennéa]