Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
Ελεεινός
ένας ελεεινός άνθρωπος
ynkelig
en ynkelig person
βρεγμένος
τα βρεγμένα ρούχα
våd
det våde tøj
σταδιακός
η σταδιακή υπερθέρμανση της Γης
gradvis
den gradvise global opvarmning