Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
ανακοινώνω
Ο φαραώ ανακοινώνει ένα μήνυμα.
annoncere
Faraonen annoncerer en besked.
βάζω σε μειονέκτημα
Δεν θα σε αφήσω να με βάζεις σε μειονέκτημα συνέχεια!
stille dårligt
Jeg vil ikke lade dig altid stille mig dårligt!
δωρίζω
Δωρίζει πολλά χρήματα για καλούς σκοπούς.
donere
Han donerer mange penge til gode formål.