0

0

Τέστ ανάγνωσης. Κάνετε κλικ στον αριθμό: [optzeci]

50

[πενήντα]

50

[πενήντα]

50

[πενήντα]

81

[ογδόντα ένα]

81

[ογδόντα ένα]

81

[ογδόντα ένα]

83

[ογδόντα τρία]

83

[ογδόντα τρία]

83

[ογδόντα τρία]

80

[ογδόντα]

80

[ογδόντα]

80

[ογδόντα]

-
50
[cincizeci]
[πενήντα]
[penḗnta]
-
81
[optzeci şi unu]
[ογδόντα ένα]
[ogdónta éna]
-
83
[optzeci şi trei]
[ογδόντα τρία]
[ogdónta tría]
-
80
[optzeci]
[ογδόντα]
[ogdónta]