Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
κάτω
Είναι ξαπλωμένος κάτω στο πάτωμα.
jos
El zace jos pe podea.
εκεί
Πήγαινε εκεί, μετά ρώτα ξανά.
acolo
Du-te acolo, apoi întreabă din nou.
ο ένας μετά τον άλλο
Τα πουλιά πετούν ο ένας μετά τον άλλο για να εξοικονομήσουν ενέργεια.
unul după altul
Păsările zboară unul după altul pentru a economisi energie.