Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
δυνατός
το δυνατό αντίθετο
posibil
contrariul posibil
ρομαντικός
ένα ρομαντικό ζευγάρι
romantic
un cuplu romantic
σύγχρονος
ένα σύγχρονο μέσο
modern
un mijloc modern