0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [tridhjetёeshtatё]

51

[پنجاه و یک]‬

51

[پنجاه و یک]‬

51

[پنجاه و یک]‬

15

[پانزده]‬

15

[پانزده]‬

15

[پانزده]‬

5

[پنج]‬

5

[پنج]‬

5

[پنج]‬

37

[سی و هفت]‬

37

[سی و هفت]‬

37

[سی و هفت]‬

-
51
[pesёdhjetёenjё]
[پنجاه و یک]‬
[panjâ-ho-yek]
-
15
[pesёmbёdhjetё]
[پانزده]‬
[pânz-dah]
-
5
[pesё]
[پنج]‬
[panj]
-
37
[tridhjetёeshtatё]
[سی و هفت]‬
[see-o-haft]