0

0

ტესტის კითხვა. დააჭირეთ ციფრს: [one]

1

[ერთი]

1

[ერთი]

1

[ერთი]

43

[ორმოცდასამი]

43

[ორმოცდასამი]

43

[ორმოცდასამი]

99

[ოთხმოცდაცხრამეტი]

99

[ოთხმოცდაცხრამეტი]

99

[ოთხმოცდაცხრამეტი]

97

[ოთხმოცდაჩვიდმეტი]

97

[ოთხმოცდაჩვიდმეტი]

97

[ოთხმოცდაჩვიდმეტი]

-
1
[one]
[ერთი]
[erti]
-
43
[forty-three]
[ორმოცდასამი]
[ormotsdasami]
-
99
[ninety-nine]
[ოთხმოცდაცხრამეტი]
[otkhmotsdatskhramet'i]
-
97
[ninety-seven]
[ოთხმოცდაჩვიდმეტი]
[otkhmotsdachvidmet'i]