ਟੈਸਟ 1ਤਾਰੀਖ਼:
ਟੈਸਟ ’ਤੇ ਬਿਤਾਇਆ ਸਮਾਂ::
Score:


Mon May 20, 2024

0/10

ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
1. ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ
mi vi   See hint
2. ਇੱਕ,ਦੋ,ਤਿੰਨ
unu, , tri   See hint
3. ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਰੀਅਲ ਅਤੇ ਸੇਬ ਦਾ ਰਸ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
La infano kakaon kaj pomsukon.   See hint
4. ਚੀਨੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਗੰਦੇ ਹਨ।
La estas malpura.   See hint
5. ਮੈਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।
Mi ŝatus al la flughaveno.   See hint
6. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
vi ŝatas porkaĵon?   See hint
7. ਬੱਸ ਕਿਥੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ?
Kie la bushaltejo?   See hint
8. ਮਹਿਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
Kie la kastelo?   See hint
9. ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਨਸਕਰੀਨ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲੈ ਜਾਓ।
Kunprenu kremon.   See hint
10. ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡ੍ਰਿੱਲ ਅਤੇ ਪੇਚਕਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Mi bezonas kaj ŝraŭbilon.   See hint