ਤਾਰੀਖ਼:
ਟੈਸਟ ’ਤੇ ਬਿਤਾਇਆ ਸਮਾਂ::


Sat Jun 03, 2023

ਟੈਸਟ 1

ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ

0/10

ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
1. ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ
और तुम   See hint
2. ਇੱਕ,ਦੋ,ਤਿੰਨ
एक, दो,   See hint
3. ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਰੀਅਲ ਅਤੇ ਸੇਬ ਦਾ ਰਸ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
शिशु कोको और सेब का रस अच्छा लगता है   See hint
4. ਚੀਨੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਗੰਦੇ ਹਨ।
बर्तन गन्दे   See hint
5. ਮੈਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।
मैं अड्डे जाना चाहता / चाहती हूँ   See hint
6. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
आपको सुअर का मांस अच्छा लगता है?   See hint
7. ਬੱਸ ਕਿਥੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ?
बस रुकती है?   See hint
8. ਮਹਿਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
कहाँ हैं?   See hint
9. ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਨਸਕਰੀਨ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲੈ ਜਾਓ।
सन-स्क्रीन मरहम ले जाओ   See hint
10. ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡ੍ਰਿੱਲ ਅਤੇ ਪੇਚਕਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
मुझे ड्रिल और पेंचकस चाहिए   See hint