ਟੈਸਟ 1ਤਾਰੀਖ਼:
ਟੈਸਟ ’ਤੇ ਬਿਤਾਇਆ ਸਮਾਂ::
Score:


Wed Jul 24, 2024

0/10

ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
1. ਇੱਕ
2. ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ
eu tu   See hint
3. ਇੱਕ,ਦੋ,ਤਿੰਨ
um, dois,   See hint
4. ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਰੀਅਲ ਅਤੇ ਸੇਬ ਦਾ ਰਸ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
A criança de chocolate quente e de sumo de maçã.   See hint
5. ਚੀਨੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਗੰਦੇ ਹਨ।
louça está suja.   See hint
6. ਮੈਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।
de ir ao aeroporto.   See hint
7. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
de carne de porco?   See hint
8. ਬੱਸ ਕਿਥੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ?
é que é a paragem do autocarro?   See hint
9. ਮਹਿਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
Onde que fica o palácio / castelo?   See hint
10. ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਨਸਕਰੀਨ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲੈ ਜਾਓ।
Leva creme solar.   See hint