ਤਾਰੀਖ਼:
ਟੈਸਟ ’ਤੇ ਬਿਤਾਇਆ ਸਮਾਂ::


Tue May 30, 2023

ਟੈਸਟ 1

ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ

0/10

ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
1. ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ
eu tu   See hint
2. ਇੱਕ,ਦੋ,ਤਿੰਨ
um, dois,   See hint
3. ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਰੀਅਲ ਅਤੇ ਸੇਬ ਦਾ ਰਸ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
A criança de chocolate quente e de sumo de maçã   See hint
4. ਚੀਨੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਗੰਦੇ ਹਨ।
louça está suja   See hint
5. ਮੈਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।
de ir ao aeroporto   See hint
6. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
de carne de porco?   See hint
7. ਬੱਸ ਕਿਥੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ?
é que é a paragem do autocarro?   See hint
8. ਮਹਿਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
Onde que fica o palácio / castelo?   See hint
9. ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਨਸਕਰੀਨ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲੈ ਜਾਓ।
Leva o solar   See hint
10. ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡ੍ਰਿੱਲ ਅਤੇ ਪੇਚਕਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
preciso de uma broca e de uma chave de fendas   See hint