© Olegseleznev | Dreamstime.com

Naucz się alfabetu Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Naucz się czytać i mówić alfabetami obcymi online. Dostępnych jest ponad 40 alfabetów.

Alfabety są niezbędne do nauki, jeśli chcesz czytać i pisać w języku, którego się uczysz. Dostarczają przydatnych informacji na temat brzmienia liter w różnych językach i pomagają brzmieć bardziej naturalnie podczas mówienia. Przewiń w dół i wybierz spośród ponad 40 alfabetów, aby rozpocząć naukę już teraz.

pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
alif - ā /  ’  ( ʾ  ) - various, including /aː/ [a]
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
bā’ - b - /b/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
tā’ - t - /t/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
thā’ - th (ṯ ) - /θ/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
jīm - j (ǧ, g ) - [d͡ʒ] ~ [ʒ] ~ [ɡ] [c]
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
ḥā’ - ḥ - /ħ/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
khā’ - kh (ḫ, ḵ ) - /x/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
dāl - d - /d/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
dhāl - dh (ḏ ) - /ð/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
rā’ - r - /r/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
zayn / zāy - z - /z/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
sīn - s - /s/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
shīn - sh (š ) - /ʃ/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
ṣād - ṣ - /sˤ/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
ḍād - ḍ - /dˤ/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
ṭā’ - ṭ - /tˤ/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
ẓā’ - ẓ - [ðˤ] ~ [zˤ]
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
‘ayn -  ‘  ( ʿ  ) - /ʕ/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
ghayn - gh (ġ, ḡ ) - /ɣ/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
fā’ - f - /f/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
qāf - q - /q/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
kāf - k - /k/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
lām - l - /l/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
mīm - m - /m/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
nūn - n - /n/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
hā’ - h - /h/
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
wāw - w / ū / aw - /w/, /uː/, /aw/,
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
yā’ - y / ī / ay - /j/, /iː/, /aj/,