© Nazar1980 | Dreamstime.com

LiczbyMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Większość języków ma systemy liczbowe, które mogą się znacznie różnić. Przewiń w dół, aby odkryć i poznać ciekawe systemy liczbowe z całego świata.

Kliknij numer

number container
1
[one]

[jeden]number container
2
[two]

[dwa]number container
3
[three]

[trzy]number container
4
[four]

[cztery]number container
5
[five]

[pięć]number container
6
[six]

[sześć]number container
7
[seven]

[siedem]number container
8
[eight]

[osiem]number container
9
[nine]

[dziewięć]number container
10
[ten]

[dziesięć]