Hry

Počet obrázkov : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobraziť oba jazyky

0

0

Zapamätajte si obrázky!
Čo chýba?
skúter
स्कूटर (दुचाकी वाहन)
veľkomesto
मोठे शहर
načúvací prístroj
श्रवणयंत्र