Hry

Počet obrázkov : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobraziť oba jazyky

0

0

Zapamätajte si obrázky!
Čo chýba?
lepiť
Tesár lepí drevo.
गोंडणे
सुतार लाकड गोंदतो.
zlyhať
S jeho nápadom zlyhá.
अपयशी होणे
त्याच्या कल्पनेत अपयश होईल.
dostať
Môžem dostať veľmi rýchly internet.
प्राप्त करणे
मला खूप जलद इंटरनेट प्राप्त होतंय.