Hry

Počet obrázkov : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobraziť oba jazyky

0

0

Zapamätajte si obrázky!
Čo chýba?
koleso
‫العجلة
webová stránka
‫صفحة الويب
šermovanie
‫المبارزة