Igre

Število slik : 2 Število možnosti : 3 Čas v sekundah : 6 Prikazani jeziki : Prikaži oba jezika

0

0

Zapomni si slike!
Kaj manjka?
pasiven
pasivni kadilec
פסיבי
מעשן פסיבי
nizozemski
nizozemske tulipane
הולנדי
טוליפים הולנדיים
srebrn
srebrn avto
כסופי
הרכב הכסופי