Igre

Število slik : 2 Število možnosti : 3 Čas v sekundah : 6 Prikazani jeziki : Prikaži oba jezika

0

0

Zapomni si slike!
Kaj manjka?
tradicionalno
tradicionalna glava
tradicional
o adorno de cabeça tradicional
pomanjkljiv
pomanjkljivo delo
deficiente
um trabalho deficiente
fašističen
fašistični slogan
fascista
o slogan fascista