Igre

Število slik : 2 Število možnosti : 3 Čas v sekundah : 6 Prikazani jeziki : Prikaži oba jezika

0

0

Zapomni si slike!
Kaj manjka?
pravilen
pravilna misel
ถูกต้อง
ความคิดที่ถูกต้อง
brezvreden
brezvredni kovanci
ไม่มีค่า
เหรียญที่ไม่มีค่า
gluh
gluhi moški
หูหนวก
ชายที่หูหนวก