Igre

Število slik : 2 Število možnosti : 3 Čas v sekundah : 6 Prikazani jeziki : Prikaži oba jezika

0

0

Zapomni si slike!
Kaj manjka?
čim prej
Delo bomo končali čim prej.
så snart som möjligt
Vi kommer att avsluta arbetet så snart som möjligt.
na žalost
Na žalost sem pozabil natočiti gorivo.
tyvärr
Tyvärr glömde jag tanka.
samo
Na klopi sedi samo en mož.
bara
Det sitter bara en man på bänken.