Igre

Število slik : 2 Število možnosti : 3 Čas v sekundah : 6 Prikazani jeziki : Prikaži oba jezika

0

0

Zapomni si slike!
Kaj manjka?
v primeru izrednih razmer
V primeru izrednih razmer pritisnite rdeči gumb!
in case of emergency
In case of emergency, press the red button!
žal
Moj telefon je padel na tla!
unfortunately
Unfortunately, my phone fell on the floor!
ven
Bolni otrok ne sme iti ven.
out
The sick child is not allowed to go out.