Igre

Število slik : 2 Število možnosti : 3 Čas v sekundah : 6 Prikazani jeziki : Prikaži oba jezika

0

0

Zapomni si slike!
Kaj manjka?
danes
Danes je ta meni na voljo v restavraciji.
ሎሚ
ሎሚ፡ በዚ ምኒዩ ኣብ ረስቶራንት ይርከብ!
nenehno
Nenehno imam bolečine v hrbtu.
ብቕደም
ብቕደም ወገን ጸገምቲ ኣሎ።
končno
Končno se spet vidimo.
ብቀዳማይ
ብቀዳማይ ሓደጋ።