Igre

Število slik : 2 Število možnosti : 3 Čas v sekundah : 6 Prikazani jeziki : Prikaži oba jezika

0

0

Zapomni si slike!
Kaj manjka?
tečaj
መላገቢ ናይ ማዕጾ
vhod
መእተዊ
gugalnica
ሰለል መበሊ