ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
ማሽን መንቀጺት ጸጉሪ
sušilec za lase
መክፈቲ ቡሽ ናይ ጥርሙስ
odpirač za steklenice
ናይ ማእከል ገዛ መጋረጃ
zavesa