© Suronin | Dreamstime.com

Naučite se abecede Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Naučite se brati in govoriti tuje abecede na spletu. Na voljo je več kot 40 abeced.

Abecede so bistvenega pomena za učenje, če želite brati in pisati v jeziku, ki se ga učite. Zagotavljajo koristne informacije o zvokih črk v jezikih in vam pomagajo, da zvenite bolj naravno, ko govorite. Pomaknite se navzdol in izberite med več kot 40 abecedami, da se začnete učiti zdaj.

sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
alif - ā /  ’  ( ʾ  ) - various, including /aː/ [a]
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
bā’ - b - /b/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
tā’ - t - /t/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
thā’ - th (ṯ ) - /θ/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
jīm - j (ǧ, g ) - [d͡ʒ] ~ [ʒ] ~ [ɡ] [c]
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
ḥā’ - ḥ - /ħ/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
khā’ - kh (ḫ, ḵ ) - /x/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
dāl - d - /d/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
dhāl - dh (ḏ ) - /ð/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
rā’ - r - /r/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
zayn / zāy - z - /z/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
sīn - s - /s/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
shīn - sh (š ) - /ʃ/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
ṣād - ṣ - /sˤ/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
ḍād - ḍ - /dˤ/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
ṭā’ - ṭ - /tˤ/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
ẓā’ - ẓ - [ðˤ] ~ [zˤ]
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
‘ayn -  ‘  ( ʿ  ) - /ʕ/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
ghayn - gh (ġ, ḡ ) - /ɣ/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
fā’ - f - /f/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
qāf - q - /q/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
kāf - k - /k/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
lām - l - /l/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
mīm - m - /m/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
nūn - n - /n/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
hā’ - h - /h/
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
wāw - w / ū / aw - /w/, /uː/, /aw/,
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
yā’ - y / ī / ay - /j/, /iː/, /aj/,