© Catalby | Dreamstime.com

Naučite se abecede Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Naučite se brati in govoriti tuje abecede na spletu. Na voljo je več kot 40 abeced.

Abecede so bistvenega pomena za učenje, če želite brati in pisati v jeziku, ki se ga učite. Zagotavljajo koristne informacije o zvokih črk v jezikih in vam pomagajo, da zvenite bolj naravno, ko govorite. Pomaknite se navzdol in izberite med več kot 40 abecedami, da se začnete učiti zdaj.

sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
/a/, /ə/ - a
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
/b/, /p/ - be
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
/k/, /s/ - ce
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
/s/ - ce trencada
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
/d/, /t/ - de
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
/e/, /ɛ/, /ə/ - e
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
/f/ - efa
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
/g/, /ʤ/, /ʒ/ - ge
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
∅ - hac
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
/i/, /j/ - i
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
/ʤ/, /ʒ/ - jota
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
/k/ - ke
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
/l/ - ela
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
/m/ - ema
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
/n/ - ena
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
/o/, /ɔ/, /u/ - o
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
/p/ - pe
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
/k/ - cu
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
/r/, /ɾ/ - erre
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
/s/, /z/ - esse
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
/t/ - te
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
/u/, /w/ - u
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
/b/ - ve baixa
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
/w/ - ve doble
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
/ʃ/, /ks/ - ics or xeix
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
∅ - i grega
sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image sl - Alphabet Image
/z/ - zeta