© Rudi1976 | Dreamstime.com

Lär dig alfabetet Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Lär dig att läsa och uttala utländska alfabet online. Mer än 40 alfabet finns tillgängliga hos oss.

Alfabet är viktigt att lära sig om du vill läsa och skriva på det språk du lär dig. De ger användbar information om ljudet av bokstäver på språk och hjälper dig att låta mer naturlig när du talar. Scrolla ner och välj bland över 40 alfabet för att börja lära dig nu.

sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
' - Aleph
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
b/v - Beth
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
g - Gimel
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
d - Daleth
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
h - He
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
v - Waw
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
z - Zajin
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ẖ - Chet
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
t - Tet
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
y - Jod
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
k/kh - Kaph
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
l - Lamed
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
m - Mem
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
n - Nun
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
s - Samech
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
' - Ajin
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
p/f - Pe
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ts - Tzade
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
k - Qoph
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
r - Resch
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
s/sh - Sin, Schin
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
t - Taw