விளையாட்டுகள் Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

உச்சரிப்பைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

புதிய மொழியில் உங்கள் சொற்களஞ்சியத்தை வலுப்படுத்தும் போது உங்கள் நினைவாற்றலைப் பயிற்றுவிக்க எங்கள் ’மெமோ கேமை’முயற்சிக்கவும். ஒரு கார்டைப் புரட்ட, அதன் மீது கிளிக் செய்து, முடிந்தவரை சில முயற்சிகளில் மற்ற கார்டுகளிலிருந்து அதனுடன் பொருந்தக்கூடிய ஜோடியைக் கண்டறிய முயற்சிக்கவும்.

0

0

Memo Game

pivo
pivo
 
ஸ்பார்க் பிளக்
ஸ்பார்க் பிளக்
 
ubrus
ubrus
 
குளியல் துண்டு
குளியல் துண்டு
 
svjećica
svjećica
 
தொடர்பு
தொடர்பு
 
nosač aviona
nosač aviona
 
சூரியக் கதிர்கள்
சூரியக் கதிர்கள்
 
பீர்
பீர்
 
panika
panika
 
தீ அணைப்பான்
தீ அணைப்பான்
 
பச்சை குத்தல்
பச்சை குத்தல்
 
aparat za gašenje požara
aparat za gašenje požara
 
பெரும் அச்சம்
பெரும் அச்சம்
 
விமானம் தாங்கி
விமானம் தாங்கி
 
tetovaža
tetovaža
 
sunčev zrak
sunčev zrak
 
kontakt
kontakt
 
50l-card-blank
pivo pivo
50l-card-blank
ஸ்பார்க் பிளக் ஸ்பார்க் பிளக்
50l-card-blank
ubrus ubrus
50l-card-blank
குளியல் துண்டு குளியல் துண்டு
50l-card-blank
svjećica svjećica
50l-card-blank
தொடர்பு தொடர்பு
50l-card-blank
nosač aviona nosač aviona
50l-card-blank
சூரியக் கதிர்கள் சூரியக் கதிர்கள்
50l-card-blank
பீர் பீர்
50l-card-blank
panika panika
50l-card-blank
தீ அணைப்பான் தீ அணைப்பான்
50l-card-blank
பச்சை குத்தல் பச்சை குத்தல்
50l-card-blank
aparat za gašenje požara aparat za gašenje požara
50l-card-blank
பெரும் அச்சம் பெரும் அச்சம்
50l-card-blank
விமானம் தாங்கி விமானம் தாங்கி
50l-card-blank
tetovaža tetovaža
50l-card-blank
sunčev zrak sunčev zrak
50l-card-blank
kontakt kontakt