விளையாட்டுகள்

படங்களின் எண்ணிக்கை : 2 விருப்பங்களின் எண்ணிக்கை : 3 நொடிகளில் நேரம் : 6 மொழிகள் காட்டப்படுகின்றன : இரண்டு மொழிகளையும் காட்டு

0

0

படங்களை மனப்பாடம் செய்யுங்கள்!
என்ன காணவில்லை?
வேகவைக்கவும்
உணவை அடுப்பில் எவ்வளவு நேரம் கொதிக்க வைக்க வேண்டும்?
krčkati
Koliko dugo hrana treba krčkati u pećnici?
தூறல்
கொஞ்சம் தூறல்.
rominjati
Malo rominja.
தொடக்கம்
வீரர்கள் தொடங்குகிறார்கள்.
početi
Vojnici počinju.