ఆటలు Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ఉచ్చారణ నేర్చుకోండి

కొత్త భాషలో మీ పదజాలాన్ని బలోపేతం చేస్తూ మీ జ్ఞాపకశక్తికి శిక్షణ ఇవ్వడానికి మా ’మెమో గేమ్’ని ప్రయత్నించండి. కార్డ్‌ని తిప్పికొట్టడానికి దానిపై క్లిక్ చేయండి, ఆపై మిగిలిన కార్డ్‌ల నుండి వీలైనంత తక్కువ ప్రయత్నాలలో సరిపోలే జతని కనుగొనడానికి ప్రయత్నించండి.

0

0

Memo Game

sipelgapesa
sipelgapesa
 
బస్సు
బస్సు
 
చీమల పుట్ట
చీమల పుట్ట
 
hotell
hotell
 
ఒక బల్ల
ఒక బల్ల
 
హోటల్
హోటల్
 
rind
rind
 
స్థనము
స్థనము
 
అరటి పై తొక్క
అరటి పై తొక్క
 
lend
lend
 
oliiv
oliiv
 
buss
buss
 
విమానము
విమానము
 
రంగులరాట్నం
రంగులరాట్నం
 
ఆలివ్
ఆలివ్
 
banaanikoor
banaanikoor
 
karussell
karussell
 
kirjutuslaud
kirjutuslaud
 
50l-card-blank
sipelgapesa sipelgapesa
50l-card-blank
బస్సు బస్సు
50l-card-blank
చీమల పుట్ట చీమల పుట్ట
50l-card-blank
hotell hotell
50l-card-blank
ఒక బల్ల ఒక బల్ల
50l-card-blank
హోటల్ హోటల్
50l-card-blank
rind rind
50l-card-blank
స్థనము స్థనము
50l-card-blank
అరటి పై తొక్క అరటి పై తొక్క
50l-card-blank
lend lend
50l-card-blank
oliiv oliiv
50l-card-blank
buss buss
50l-card-blank
విమానము విమానము
50l-card-blank
రంగులరాట్నం రంగులరాట్నం
50l-card-blank
ఆలివ్ ఆలివ్
50l-card-blank
banaanikoor banaanikoor
50l-card-blank
karussell karussell
50l-card-blank
kirjutuslaud kirjutuslaud