ఆటలు Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

కళాత్మకత   »  
Arsitektur

కొత్త భాషలో మీ పదజాలాన్ని బలోపేతం చేస్తూ మీ జ్ఞాపకశక్తికి శిక్షణ ఇవ్వడానికి మా ’మెమో గేమ్’ని ప్రయత్నించండి. కార్డ్‌ని తిప్పికొట్టడానికి దానిపై క్లిక్ చేయండి, ఆపై మిగిలిన కార్డ్‌ల నుండి వీలైనంత తక్కువ ప్రయత్నాలలో సరిపోలే జతని కనుగొనడానికి ప్రయత్నించండి.

0

0

Memo Game

బ్లాకు
బ్లాకు
 
ఇంటి పైకప్పు
ఇంటి పైకప్పు
 
కోట
కోట
 
arsitektur
arsitektur
 
కింద నాలుగు పక్కలనుండి కూచిగా పైకి పోయే స్తంభం
కింద నాలుగు పక్కలనుండి కూచిగా పైకి పోయే స్తంభం
 
blok
blok
 
ముస్లింల ప్రార్ధనా మందిరము
ముస్లింల ప్రార్ధనా మందిరము
 
obelisk
obelisk
 
ubin
ubin
 
ప్రవేశద్వారం
ప్రవేశద్వారం
 
atap
atap
 
masjid
masjid
 
fasad
fasad
 
stadion sepak bola
stadion sepak bola
 
చదరపు పెంకు
చదరపు పెంకు
 
శిల్పకళ
శిల్పకళ
 
kastil
kastil
 
ఫుట్ బాల్ స్టేడియం
ఫుట్ బాల్ స్టేడియం
 
50l-card-blank
బ్లాకు బ్లాకు
50l-card-blank
ఇంటి పైకప్పు ఇంటి పైకప్పు
50l-card-blank
కోట కోట
50l-card-blank
arsitektur arsitektur
50l-card-blank
కింద నాలుగు పక్కలనుండి కూచిగా పైకి పోయే స్తంభం కింద నాలుగు పక్కలనుండి కూచిగా పైకి పోయే స్తంభం
50l-card-blank
blok blok
50l-card-blank
ముస్లింల ప్రార్ధనా మందిరము ముస్లింల ప్రార్ధనా మందిరము
50l-card-blank
obelisk obelisk
50l-card-blank
ubin ubin
50l-card-blank
ప్రవేశద్వారం ప్రవేశద్వారం
50l-card-blank
atap atap
50l-card-blank
masjid masjid
50l-card-blank
fasad fasad
50l-card-blank
stadion sepak bola stadion sepak bola
50l-card-blank
చదరపు పెంకు చదరపు పెంకు
50l-card-blank
శిల్పకళ శిల్పకళ
50l-card-blank
kastil kastil
50l-card-blank
ఫుట్ బాల్ స్టేడియం ఫుట్ బాల్ స్టేడియం