ఆటలు Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ఉచ్చారణ నేర్చుకోండి

కొత్త భాషలో మీ పదజాలాన్ని బలోపేతం చేస్తూ మీ జ్ఞాపకశక్తికి శిక్షణ ఇవ్వడానికి మా ’మెమో గేమ్’ని ప్రయత్నించండి. కార్డ్‌ని తిప్పికొట్టడానికి దానిపై క్లిక్ చేయండి, ఆపై మిగిలిన కార్డ్‌ల నుండి వీలైనంత తక్కువ ప్రయత్నాలలో సరిపోలే జతని కనుగొనడానికి ప్రయత్నించండి.

0

0

Memo Game

గేదె
గేదె
 
o medo
o medo
 
కాలువ
కాలువ
 
o prisioneiro
o prisioneiro
 
o refeitório
o refeitório
 
ఇరుగు పొరుగు
ఇరుగు పొరుగు
 
బేకరీలో తయారు చేయబడిన కేకు
బేకరీలో తయారు చేయబడిన కేకు
 
o canal
o canal
 
o arco
o arco
 
భయము
భయము
 
వెన్న
వెన్న
 
o bairro
o bairro
 
a manteiga
a manteiga
 
చాపము
చాపము
 
o búfalo
o búfalo
 
కాఫీ, టీ లభించు ప్రదేశము
కాఫీ, టీ లభించు ప్రదేశము
 
o bolo
o bolo
 
ఖైదీ
ఖైదీ
 
50l-card-blank
గేదె గేదె
50l-card-blank
o medo o medo
50l-card-blank
కాలువ కాలువ
50l-card-blank
o prisioneiro o prisioneiro
50l-card-blank
o refeitório o refeitório
50l-card-blank
ఇరుగు పొరుగు ఇరుగు పొరుగు
50l-card-blank
బేకరీలో తయారు చేయబడిన కేకు బేకరీలో తయారు చేయబడిన కేకు
50l-card-blank
o canal o canal
50l-card-blank
o arco o arco
50l-card-blank
భయము భయము
50l-card-blank
వెన్న వెన్న
50l-card-blank
o bairro o bairro
50l-card-blank
a manteiga a manteiga
50l-card-blank
చాపము చాపము
50l-card-blank
o búfalo o búfalo
50l-card-blank
కాఫీ, టీ లభించు ప్రదేశము కాఫీ, టీ లభించు ప్రదేశము
50l-card-blank
o bolo o bolo
50l-card-blank
ఖైదీ ఖైదీ