పరీక్ష 1తేదీ:
పరీక్షలో గడిపిన సమయం::
Score:


Sun Apr 21, 2024

0/10

ఒక పదంపై క్లిక్ చేయండి
1. నేను మరియు నువ్వు
eu tu / eu você   See hint
2. ఒకటి, రెండు, మూడు
um, , três   See hint
3. పిల్లకి కోకో మరియు యాపిల్ జూస్ ఇష్టం
criança gosta de chocolate e suco de maçã.   See hint
4. గిన్నెలు మురికిగా ఉన్నాయి
louça está suja.   See hint
5. నేను విమానాశ్రయానికి వెళ్ళాలి
de ir ao aeroporto.   See hint
6. మీకు పోర్క్ అంటే ఇష్టమేనా?
gosta de carne de porco?   See hint
7. బస్ స్టాప్ ఎక్కడ?
é o ponto do ônibus?   See hint
8. కోట ఎక్కడ ఉంది?
Onde o palácio / castelo?   See hint
9. మీతో పాటుగా సన్-ట్యాన్ లోషన్ ని తేసుకెళ్ళండి
Leve creme solar.   See hint
10. నాకు ఒక డ్రిల్ మరియు ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ కావాలి
preciso de uma furadeira e de uma chave de fendas.   See hint