ఆటలు Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ఉచ్చారణ నేర్చుకోండి

కొత్త భాషలో మీ పదజాలాన్ని బలోపేతం చేస్తూ మీ జ్ఞాపకశక్తికి శిక్షణ ఇవ్వడానికి మా ’మెమో గేమ్’ని ప్రయత్నించండి. కార్డ్‌ని తిప్పికొట్టడానికి దానిపై క్లిక్ చేయండి, ఆపై మిగిలిన కార్డ్‌ల నుండి వీలైనంత తక్కువ ప్రయత్నాలలో సరిపోలే జతని కనుగొనడానికి ప్రయత్నించండి.

0

0

Memo Game

เหา
เหา
 
సంబంధము
సంబంధము
 
భ్రమ
భ్రమ
 
జల్లెడ
జల్లెడ
 
ตะแกรง
ตะแกรง
 
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อ
 
కత్తి
కత్తి
 
ఫోటో ఆల్బమ్
ఫోటో ఆల్బమ్
 
ภาพลวงตา
ภาพลวงตา
 
పేను
పేను
 
อัลบั้มรูป
อัลบั้มรูป
 
ถาด
ถาด
 
ดาบ
ดาบ
 
పెద్ద పళ్లెము
పెద్ద పళ్లెము
 
పుట్టుక
పుట్టుక
 
กระป๋อง
กระป๋อง
 
การเกิด
การเกิด
 
డబ్బా/క్యాను
డబ్బా/క్యాను
 
50l-card-blank
เหา เหา
50l-card-blank
సంబంధము సంబంధము
50l-card-blank
భ్రమ భ్రమ
50l-card-blank
జల్లెడ జల్లెడ
50l-card-blank
ตะแกรง ตะแกรง
50l-card-blank
การเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อ
50l-card-blank
కత్తి కత్తి
50l-card-blank
ఫోటో ఆల్బమ్ ఫోటో ఆల్బమ్
50l-card-blank
ภาพลวงตา ภาพลวงตา
50l-card-blank
పేను పేను
50l-card-blank
อัลบั้มรูป อัลบั้มรูป
50l-card-blank
ถาด ถาด
50l-card-blank
ดาบ ดาบ
50l-card-blank
పెద్ద పళ్లెము పెద్ద పళ్లెము
50l-card-blank
పుట్టుక పుట్టుక
50l-card-blank
กระป๋อง กระป๋อง
50l-card-blank
การเกิด การเกิด
50l-card-blank
డబ్బా/క్యాను డబ్బా/క్యాను