పరీక్ష 1తేదీ:
పరీక్షలో గడిపిన సమయం::
Score:


Tue Feb 27, 2024

0/10

ఒక పదంపై క్లిక్ చేయండి
1. నేను మరియు నువ్వు
ผมและ / ดิฉันและ คุณ♀   See hint
2. ఒకటి, రెండు, మూడు
หนึ่ง สาม   See hint
3. పిల్లకి కోకో మరియు యాపిల్ జూస్ ఇష్టం
4. గిన్నెలు మురికిగా ఉన్నాయి
5. నేను విమానాశ్రయానికి వెళ్ళాలి
ผม / ต้องการไปที่สนามบิน   See hint
6. మీకు పోర్క్ అంటే ఇష్టమేనా?
คุณ ครับ / คะ?   See hint
7. బస్ స్టాప్ ఎక్కడ?
ป้ายรถโดยสารอยู่ที่ไหน / คะ?   See hint
8. కోట ఎక్కడ ఉంది?
9. మీతో పాటుగా సన్-ట్యాన్ లోషన్ ని తేసుకెళ్ళండి
10. నాకు ఒక డ్రిల్ మరియు ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ కావాలి
ผม / ต้องการสว่านและไขควง   See hint